Kayserito Haber

2016 Yılı Arıcılık Komisyon Kararı Duyurusu


 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/02/2016 tarih ve 2016/02 nolu “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hastalıkları Kontrolü Genelgesi” ve 01/03/2012 tarih ve 8 nolu “Arı Sevkleri Talimatı” gereğince, 2016 yılında Kayseri sınırları dâhilinde konaklamak isteyen arıcılar, il dışına gidecek olan arıcılarımız ile muhtarlıklar ve yetkililerin uyacağı hususlar ekte yer almaktadır.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek: 2016 Yılı Arıcılık Komisyon Kararı