Kayserito Haber

2016 EYLEM PLANI DUYURUSU


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ‘Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2016 Eylem Planı’na ilişkin duyuru aşağıda yer almaktadır.

 

TÜBİTAK’tan gelen 26.04.2016 tarihli yazıda ile Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’da yer alan stratejiler kapsamında kurumlar tarafından 2016 yılı için iletilmiş olan eylem önerilerinin değerlendirilerek eylem planının kurumlarla eşgüdüm halinde nihai hale getirildiği belirtilmiştir.

 

Hazırlanan 2016 Yılı Eylem Planı’na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.