Kayserito Haber

2016/1 Turizm Yatırıcımlarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu


Kültür Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” na ilişkin duyurusu aşağıdadır:

“2634 sayılı Turizmi teşvik Kanunu ve bu Kanun’un 8. Maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan ‘2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu’  15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete ile 16.02.2016 ve 17.02.2016 tarihli üç büyük gazetenin Türkiye baskısında yayımlanmıştır.

 

Şartname ve tahsise konu parsellere ilişkin bilgilerin Türkçe ve İngilizce metinleri Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr adresindeki web sitesinde yer almaktadır.  Başvurular 31.03.2016 tarihinde sona erecektir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.