Kayserito Haber

20 Nisan 2015 Gİ 2015 – 22


18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=59iVR1eojWSU7NU8&type=teblig

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/otv_II_sayili_uyggenteb_abn.pdf