Kayserito Haber

17 Şubat 2016 Gİ 2016 – 15


13.2.2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları kapsamında 11.02.2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Çerçeve Anlaşmanın (IPA II) vergi istisnalarına ilişkin 28. Maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.