Kayserito Haber

15 Nisan 2015 Gİ 2015 – 19


15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=hgkggA4jkklLtPlI&type=kanun

  

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/6639_abn.pdf