Kayserito Haber

11 Şubat 2016 Gİ 2016 – 13


Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/serno9KVTeblig.pdf

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/serno9KVTeblig_bilginotu.pdf