Kayserito Haber

11 Şubat 2016 Gİ 2016 – 12


11.2.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğinde; Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde istisna ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/node/108781

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/kdvserno5_bilginotu.pdf