Kayserito Haber

11 Mart 2016 Gİ 2016 – 24


 Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen  14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.