Kayserito Haber

10 Şubat 2016 Gİ 2016 – 11


Başbakanlığa gönderilmek üzere hazırlanan 6 Seri No.lu  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliginde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.