Kayserito Haber

10 Adet Taşınmazın Açık Teklif Usulü İhale İle Satılması


                                                                   TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 10 (on) adet taşınmazın satış ihalesidir.

 

Sıra

Mevkii (Adres)

Ada

Parsel

Alan m2

Niteliği

Sınıfı

Muh. Bed.

Geç.Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Buğdaylı Mahallesi

7662

1

250,00

Arsa

Ticaret Alanı

180.000,00.-TL

5.400,00.-TL

21.03.2017

14:05

2

Beyazşehir Mahallesi

3660

3

2.231,54

Arsa

Ticaret Alanı

1.200.000,00.-TL

36.000,00.-TL

21.03.2017

14:10

3

Beyazşehir Mahallesi

3658

7

2.024,12

Arsa

Konut alanı

1.300.000,00.-TL

39.000,00.-TL

21.03.2017

14:15

4

Beyazşehir Mahallesi

3658

8

1.979,50

Arsa

Konut Alanı

1.300.000,00.-TL

39.000,00.-TL

21.03.2017

14:20

5

Beyazşehir Mahallesi

3634

10

2.024,22

Arsa

Konut Alanı

1.000.000,00.-TL

30.000,00.-TL

21.03.2017

14:25

6

Erkilet  Mahallesi

863

2

3.603,50

Arsa

Ticaret Alanı

1.500.000,00.-TL

45.000,00.-TL

21.03.2017

14:30

7

Pervane Mahallesi, Garipçorak Mevkii

3004

7

991,80

Arsa

Konut Alanı

700.000,00.-TL

21.000,00.-TL

21.03.2017

14:35

8

Pervane Mahallesi, Garipçorak Mevkii

3004

8

943,45

Arsa

Konut Alanı

650.000,00.-TL

19.500,00.-TL

21.03.2017

14:40

9

Sümer Mahallesi

7670

1

576,00

Arsa

Konut  Alanı

1.500.000,00.-TL

45.000,00.-TL

21.03.2017

14:45

10

Sümer Mahallesi

7670

2

576,00

Arsa

Konut  Alanı

1.500.000,00.-TL

45.000,00.-TL

21.03.2017

14:50

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarihte, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 21.03.2017 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 250,00-TL (İkiyüz Elli Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.kocasinan.bel.tr/content/duyuru/1062/0/-adet-tasinmazin-acik-teklif-usulu-ihale-ile-satilmasi.html adresinden edinilebilir.

 

Birsen KOCA

İç Ticaret Birimi

0352 2224528/147

Birsen.koca@kayserito.org.tr