Kayserito Haber

09 Kasım 2015 Gİ 2015 – 56


Başkanlığımızca hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

 

Söz konusu Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 08/12/2015 tarihine kadar ebilet @gelirler.gov.tr  adresine iletilmesini rica ederiz.

 

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.