Kayserito Haber

08 Şubat 2016 Gİ 2016 – 10


6.2.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 468 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit edilen kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.