Kayserito Haber

08 Ocak 2016 Gİ 2016 – 01


8/1/2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri: B Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliğinde; 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Murgul İlçesindeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.