Kayserito Haber

05 Mayıs 2016 Gİ 2016 – 43


5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.