Kayserito Haber

05 Kasım 2015 Gİ 2015 – 53


Başkanlığımızca hazırlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağında, adı geçen Anlaşmanın vergi istisnalarına ilişkin 28 inci maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 23.11.2015 tarihine kadar avrupabirligi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.