Kayserito Haber

03 Kasım 2016 Gİ 2016 – 69


03/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğde; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere Kanun kapsamında yapılacak başvuru süreleri ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası için ayrıca ilk taksit ödeme süresinin yeniden belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğ için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/node/116251

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/serno2_6736Teb_abn.pdf