Kayserito Haber

Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri


Sayın üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısı doldurulması istenen “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri” ‘ne www.tobb.org.tr adresinden “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız” adlı bölümden ulaşabilirsiniz.

 

Bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim ve pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis ve şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış bir ankettir.

Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelirlerini araştırmaktır.

 

Üyelerimize duyurulur….