Kayserito Haber

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU


Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün “Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı”na  ilişkin duyurusu aşağıdadır:

 

“25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 1 inci maddesi, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (7) numaralı alt bentleri, (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 48inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ve aynı maddenin yedinci fıkrası ile Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 99 uncu maddesi kapsamında ekte bir örneği yer alan Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi hazırlanmıştır.”

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek: Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi