Kayserito Haber

TOBB 12.01.2017-759 SAYILI YAZI / YENIDEN DEĞERLENDIRME ORANI HAKKINDA


 

> 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17nci maddesi 7nci fıkrası gereğince

> İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o

> yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer

> 298nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

> değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi

> nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

>

> Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden

> değerlendirme oram % 3,83 olarak belirlenerek 11 Kasım 2016 tarih ve

> 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

>

> Bu kapsamda uygulanacak uyarma ve idari para cezalan yeniden

> değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi

> www.tmkt.gov.tr [1] adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında

> yayımlanmıştır.Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya

> başlamıştır.

> Üyelerimize duyurulur.

>

 

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147