Kayserito Haber

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 16.02.2015


 T.C. 

BAŞBAKANLIK 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
 MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN
 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
 
 
SIRA 
NO
İHALE KONUSU
GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI 
(TL)
İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ 
(TL)
SON TEKLİF 
VERME TARİHİ
1
Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 
-       Çınar mevkii, 366 ada, 1 no.lu parseldeki 438,00 m2yüzölçümlü, 
-       Gümüş Caddesi mevkii, 366 ada, 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2 yüzölçümlü, 
-       Çınar mevkii, 366 ada, 4 no.lu parseldeki 454,00 m2yüzölçümlü 
ticaret alanı imarlı taşınmazların üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde satışı.
100.000
200
19.03.2015
2
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mahallesi, 7988 ada, 8 no.lu parseldeki 599,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 104/599 oranındaki hissesinin satışı.
5.000
100
19.03.2015
3
Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada, 1 no.lu parseldeki 20.019,91 m² yüzölçümlü tarım ve hayvancılık ürünleri entegre tesis alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.
15.000
200
19.03.2015
4
Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya Köyü, Kızıldağ Önü mevkii, 184 ada, 1 no.lu parseldeki 6.529,42 m2yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.
130.000
200
19.03.2015
5
Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Saruhanlı Mahallesi, 10168 parseldeki 156.000,00 m2yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.
300.000
200
19.03.2015
6
Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 2374 ada, 1 no.lu parseldeki 7.843,33 m2yüzölçümlü, konut ve ticari alan imarlı taşınmazın 59/60 oranındaki hissesinin üzerindeki bina ile birlikte satışı.
300.000
200
19.03.2015
7
Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada, 1 no.lu parseldeki 4.442,07 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.
20.000
100
19.03.2015
8
Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar Mahallesi, Taşköprü mevkii, 161 ada, 1 no.lu parseldeki 2.328,32 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın satışı.
5.000
100
19.03.2015
9
Şırnak ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 313 ada, 99 no.lu parseldeki 5.839,74 m2yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte satışı.
130.000
200
19.03.2015
 
1)   İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 
 

2)   Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
 

3)   İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 
 

4)   Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin; 
-  Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 
-  T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
-  Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların ismi (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 
Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 
 

5)   İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 
 

6)   Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.