Kayserito Haber

Kare Kod Uygulaması Hakkında Duyuru


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nün “Kare Kod Uygulaması”na ilişkin duyurusu aşağıda yer almaktadır.

 

“Şehrimizde el ilanları, katalog, broşür gibi reklam araçlarının dağıtımı ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 02.12.2016 tarih, 2464/700 sayılı genelgesi ekte sunulmuştur.

01.01.2017’den itibaren yeni uygulamaya geçilecektir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK: Genelge