Kayserito Haber

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi / Odalarca İkinci Nüsha Düzenlenmesi Hakkında


Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 28.05.2018 tarihli 8110 sayılı yazımız.

        b) Gümrük ve Ticaret Bak. alınan 06.06.2018 tarihli ve E-00034979223 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS Beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği kaydedilmiştir.

Yazımızda devamla, A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

İlgi(b)’de kayıtlı yazıda, 23.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 ve 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğleri kapsamında söz konusu Tebliğlerin yayımlanmasından önce manuel ortamda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanmış A.TR Dolaşım Belgeleri ve tercihli menşe ispat belgelerine ilişkin ikinci nüsha taleplerinin Odalarımızca 1 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda, manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen dolaşım belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi Odalar tarafından onaylanacağı ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğü tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği açıklanmıştır. Ayrıca, sistem üzerinden yapılmaya devam edileceği yinelenmiştir.

Yazıda devamla, ikinci nüsha düzenlenmesine ilişkin odalarımıza yapılan başvurularda ihracatçının kendisinde bulunan ilk dolaşım belgesine ait beyaz nüshalı dolaşım belgesinin söz konusu başvuruya eklenmesi ve bu belge ile ikinci nüsha başvurusunda yer alan bilgilerin karşılaştırılarak Oda personeli tarafından belgenin onaylanması gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca, Oda personelince ihracatçı tarafından başvuru ekinde iletilen nüshaya ilişkin tereddüt oluşması halinde ilgili Gümrük Müdürlüğü’nden ilk dolaşım belgesinin beyaz nüshasının talep edilebileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur,

Saygılarımızla,