Kayserito Haber

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda ’ikinci nüsha (duplicate)’ Düzenlenmesi Hakkında


Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.06.2018 tarihli ve E-00034875398 sayılı yazısı

İlgi: TOBB 08.06.2018 tarih ve 8915 sayılı yazısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ilgi (c) de kayıtlı yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği hususu yinelenmiştir. Yazıda, 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenmesi talep edilen ‘’ikinci nüsha (duplicate)’ları 01 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği belirtilmiştir.

Yazıda, Manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen söz konusu A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi yetkili odalarımızca onaylanıp ihracatın yapılacağı ilgili gümrük müdürlüğü tarafından da mühürlenmek suretiyle vize edileceği bildirilmiştir.  Sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüshalarının ise sistem üzerinden yapılmasına devam edileceği dile getirilmiştir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.