Kayserito Haber

Cezayir – İthalat Kotaları Nedeniyle Gümrükte Bekletilen Mallar


TOBB’dan aldığımız 17.08.2017 tarih ve 12882 sayılı yazıda Dışişleri Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın Bankalar Birliği’ne gönderdiği bir talimatla, ithalat kotaları nedeniyle Temmuz başından bu yana gümrüklerde bekletilen malların, siparişleri kotaların ilanından önce verilmiş olanların ithalat işlemlerine ilişkin ödemelerin yapılabileceğinin bildirildiği belirtilmiştir.

İlgililere duyurulur,