Kayserito Haber

ÇALIŞANLARIN HASTALIK RAPORLARINA İLİŞKİN DUYURU


 Üyelerimizin zaman zaman karşılaştıkları; Çalıştırdıkları işçilerin rahatsızlıklarından ötürü almış olduğu raporu (istirahat) işverene bildirmemelerinden kaynaklanan SGK cezaları ile ilgili gelen şikâyetler üzerine, yayınlanan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgilendirme yazısı aşağıda yer almaktadır..

 

 “Sigortalı çalışanların rahatsızlıklarından dolayı sağlık hizmet sunucularından aldıkları raporları sehven veya bilerek işverene bildirmedikleri ve raporlu olmalarına rağmen, raporlu oldukları tarihlerde, işyerinde çalışmaya devam ettikleri durumlar olmaktadır. Bu durumda işveren tarafından sigortalı adına aylık prim hizmet belgesinin kuruma bildirilmesi ile birlikte sigortalının raporlu olduğu tarihlerde işyerinde çalışmış olduğu tespit edilerek işverene idari para cezası kesilmekte, işçinin raporlu olduğu halde işyerinde çalışmakta olduğunu bilmeyen işveren mağdur olmaktadır.

 

E-Ödenek programı aracılığı ile sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen istirahat belgeleri veya sağlık kurulu raporları başhekim tarafından onaylanması akabinde elektronik ortamda kuruma ve sigortalının en son çalıştığı işverenine gönderilmektedir.

 

Gönderilen bu raporlar işverence E-Bildirge şifresi ile giriş yaptıkları çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenebildiğinden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39. Maddesinin 7. Fıkrasına göre çalışılmadığına dair bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi için işverene yapılan tebligat yerine geçeceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle sigortalıların söz konusu belgeleri kağıt ortamında işverenlerine ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

İstirahat raporlarını halen kağıt ortamında düzenleyen sağlık hizmet sunucular bakımından ise bu raporlar “çalışmadı” bildirimi yerine geçen eksik gün nedeni bildirimleri veya kazanç ve prim bildirilen dönemde “çalışılmadığına dair bildirim girişleri”  aylık prim hizmet belgesi üzerindeki sütundan veya “çalışılmadığına dair bildirim giriş” ekranlarından aylık prim hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirileceği son tarihe kadar yapılabilecektir. 

 

Fakat kağıt ortamında manuel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen bu raporlar için elektronik mesaj yollanmamaktadır. Raporun sigortalı tarafından işverenine ibraz edilmeme durumu söz konusu olabilecek olduğundan bu raporlarla ilgili olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışılmadığına dair bildirim yapılması yönünde tebligat gönderildikten sonra; işverenin mevzuatta belirtilen sürelerde bildirim yapmaması halinde  idari para cezası ile ilgili işlemler gerçekleştirilecektir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.