Kayserito Haber

ATIK KAĞIT SATIŞ İLANI DUYURUSU


Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün, “Atık Kâğıt Satış İlanı”na ilişkin duyurusu aşağıdadır:

“Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde toplam tahmini 90 ton muhtelif hükmü kalmamış belge, arşiv olma özelliğini kaybetmiş her türlü kâğıt ve karton ürünlerinin, 14.03. 2009 Tarih 27169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliğinin 31 maddesi 1.(a) fıkrası Acık Teklif Usulüne göre dosyasında mevcut tahmini bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Söz konusu ihale, Köşk Mah. Talas Bulvarı No:77/A Melikgazi/KAYSERİ  (irtibat telefonu: 0352 232 88 60 Dahili: 1666) adresindeki KAYSERİ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz ihale toplantı salonunda 26/07/2016 tarihi saat 11:00’ da yapılacak olup, dosya aynı adresteki Destek Hizmetleri (Satınalma) Servisinde incelenerek şartname ve diğer belgeler ücretsiz temin edilebilir.

İlgili ilan metni ekte yer almaktadır.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

 

Ek: İlan Metni