Kayserito Haber

ANLAŞMALI MATBAALAR DUYURUSU


Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın “Anlaşmalı Matbaalar”a ilişkin duyurusu aşağıdadır:

 

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince 28.02.2016-28.02.2017 dönemi için Vergi Dairesi Başkanlığımız ile anlaşma yapan matbaalara ait liste ekte yer almaktadır.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek: Matbaa Listesi