Kayserito Haber

7033 Sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri Duyurusu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “7033 Sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri”ne ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir:

 

“Bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 60716828-010.99E.1678 S-sayılı yazıda; Kanun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanının oluşturulması bakımından Kanu8n maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74 üncü maddelerdeki değişiklikler ekte yer almaktadır.”

 

EK

 

Üyelerimize önemle duyurulur.