Kayserito Haber

04 Mayıs 2016 Gİ 2016 – 42


Sayın Abonemiz,

 

04.05.2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile; , uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesini teminen mevcut Tebliğ metninde değişiklikler yapılmıştır. 

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.